April 22, 2013

Dlembong

Dlembong kuwe tegese wong sing seneng mangan, mbuh mangan apa baen nganti wareg methunthung tur kadang ora nguman-ngumani batire.
Contone, wong biyasa angger mangan sroto semangkok wis wareg, ningen angger wong dlembong kuwe bisa 3 ngantek 4 mangkok. Ngumbar weteng nganti wetenge mlembung. Lha, kuwe sing de arani dlembong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + nineteen =