April 10, 2013

Nglari Wanci Madege Banyumas

Gendhu-gendhu Rasa SETUPAMAS
Jemuah Manis malem Setu Pahing, 12 April 2013. Kawit jam 20.00 WIB nganti rampung. Mapan nang pendhapa Yudanegaran, Banyumas Kota Lama. Nyuwun tambahing pangestu mugi saged manggih sejatining leres. (Basa-ne kang Ronggo Sujali)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + seven =