May 22, 2013

Ciblek, tukang (n)dhagel sekang Banyumas

[tweet]

Jeneng asline Sulastri, kelairan taun 1973 asal Selanegara Sumpiuh, Banyumas.

Ciblek kuwe paraban sekang cilik-cilik betah melek #ciblek

Yu Ciblek nduwe karakter khas ngeyelan, cowag, ladak, lan pating pecothot omongane #ciblek

Yu Ciblek tau manggung bareng karo dhalang terkenal kaya Dhalang Gino, Enthus, Djoko Edan, uga Dhalang Ki Manteb.

Tekade Yu Ciblek kepengin dadi generasi peneruse seniman Banyumas Peyang Penjol – Suliyah #ciblek