May 22, 2013

Ciblek, tukang (n)dhagel sekang Banyumas

[tweet]

Jeneng asline Sulastri, kelairan taun 1973 asal Selanegara Sumpiuh, Banyumas.

Ciblek kuwe paraban sekang cilik-cilik betah melek #ciblek

Yu Ciblek nduwe karakter khas ngeyelan, cowag, ladak, lan pating pecothot omongane #ciblek

Yu Ciblek tau manggung bareng karo dhalang terkenal kaya Dhalang Gino, Enthus, Djoko Edan, uga Dhalang Ki Manteb.

Tekade Yu Ciblek kepengin dadi generasi peneruse seniman Banyumas Peyang Penjol – Suliyah #ciblek

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>